TUF

Tuf is een poreus kalkhoudend gesteente dat is gevormd in een wisselwerking tussen kleine planten (meestal mossen), carbonaatrijk water en licht. De vorm en de textuur van dit gesteente worden bepaald door de planten die er groeien wanneer het zich ontwikkelt. Tuf moet worden onderscheiden van tufsteen, een vulkanisch gesteente, of travertijn, een kalkgesteente dat in warmwaterbronnen wordt gevormd.


In tufbronnen wordt calciumcarbonaat afgezet op mossen en andere kleine vegetatie, waardoor laag op laag van kalkgesteente wordt gevormd, terwijl de planten aan de oppervlakte door blijven groeien en doorgaan met kalkafzettingen verzamelen. Gedurende tientallen of honderden jaren kunnen grote formaties ontstaan. Een tufafzetting kan variëren van klein (een vierkante meter) tot heel groot. Veel geologische processen kunnen alleen worden waargenomen op een grote tijdschaal, een periode van miljoenen jaren, maar de vorming van tufsteen kan snel gaan, binnen tientallen of honderden jaren.
 

De planten die bijdragen aan de vorming van tuf zijn soorten die typisch zijn voor deze omgeving, voornamelijk mossen en levermossen en enkele varens. Ook kleinere organismen zoals algen en diatomeeën dragen bij, evenals afgevallen bladeren en takken. Omdat de hoeveelheden licht en water niet het hele jaar hetzelfde is, varieert de vorming van tufsteen met de seizoenen.
 


Hieronder is een foto van tuf in een kleine overwoekerde bron in februari van dit jaar. Zichtbaar zijn rottende bladeren, wat mossen en fragmenten van gebroken tufsteen op een beige achtergrond, ook tufsteen, op sommige plaatsen roze gekleurd door algen. Water dat in alle ricgtingen lijkt te stromen vertroebelt het beeld. Je hebt moet twee, drie keer kijken om een idee te krijgen van waar het water vandaan komt en van perspectief en grootte in dit vierkante beeld.

 


Is dit mooi? Een goede vraag. Zou het dat moeten zijn?
 

Dit is niet bepaald de benadering van een natuurfotograaf en het is ook niet wat je noemt een artistiek beeld.  Nou en?