Cotinus

Het gevallen blad van de Pruikeboom (Cotinus coggygria). Bladeren gefotografeerd zoals ze zijn gevallen, met het licht dat er was.